D+S ATELIER RYSUNKU

ZAJĘCIA

KURS RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO

Program nauczania Pracowni Rysunku Architektonicznego skierowany jest do młodzieży, pragnącej przygotować się do egzaminów wstępnych na Uczelnie Wyższe, w szczególności Wydziały Architektury, Projektowania Wnętrz i Form Przemysłowych.

Kurs w pełni realizuje wymogi egzaminacyjne Uczelni Wyższych w oparciu o autorski program nauczania, obejmujący zagadnienia z zakresu zasad perspektywy, konstrukcji brył geometrycznych, kompozycji, analizy i kreślenia światłocienia, rysunku walorowego, kształtowania formy architektonicznej, rysunku zieleni i małej architektury oraz studium postaci. Dodatkowo organizujemy wykłady uzupełniające z historii sztuki i architektury dla uczestników kursu prowadzone przez doświadczonego Wykładowcę i Plastyka .

Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych Architektów. Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy materiały i przybory rysunkowe, niezbędne do wykonania pracy rysunkowej na zajęciach.

Program nauczania obejmuje naukę rysunku od podstaw, uczestnictwo w zajęciach nie wymaga wcześniejszego przygotowania, ani znajomości zasad perspektywy. Optymalny czas pełnego przygotowania do egzaminu obejmuje 2-3 lata nauczania.

Zapewniamy gruntowne przygotowanie uczniów do egzaminów wstępnych, co jest potwierdzone najlepszymi wynikami i ocenami!

Grupy:

- podstawowa – dla młodzieży 2 lata przed maturą
- zaawansowana – skierowana dla osób mających jeden rok do matury po odbytym kursie podstawowym
- intensywna – dla młodzieży mającej rok lub mniej do egzaminów bez kursu podstawowego 
- Młody Kreślarz – zajęcia dla dzieci i młodzieży od 12 roku życia

MALARSTWO I RYSUNEK ARTYSTYCZNY

Kurs realizujący wymogi egzaminacyjne szkół i uczelni wyższych oraz pomaga skompletować indywidualną teczkę. Przygotowujemy uczniów pragnących dostać się na wydziały Grafiki, Malarstwa, Projektowania Form Przemysłowych, Wnętrz itp. Zapraszamy również osoby w każdym wieku do hobbystycznego rozwijania umiejętności. Zajęcia prowadzone są w Tarnowie według autorskiego programu wyłącznie pod okiem doświadczonych artystów.

Studiujemy martwą naturę, postać oraz tematy własne w technikach tempery, akrylu, akwareli, pasteli, a także oleju. Pracujemy nad konstrukcją, proporcjami, kompozycją dodatkowo poznajemy techniki rysunkowe: ołówek, węgiel, sangwina, tusz. W ramach zajęć cyklicznie realizowane są autorskie wykłady o tematyce związanej z architekturą oraz historią sztuki.

Grupa:

- podstawowa - kurs dla młodzieży od 12 roku życia i dorosłych 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest D+S Atelier Architekci Szczepan Baran z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30A,  NIP: 9930419347, REGON: 122518610. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na kurs Szkoła Rysunku Architektonicznego.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na kurs Szkoła Rysunku Architektonicznego.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ds.architekci@gmail.com.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna dsarchitekci.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja